Papers

1. PRIMJENA USMJERENIH HIPERGRAFOVA ZA PREDSTAVLJANJE FUNKCIONALNIH ZAVISNOSTI U RELACIONIM MODELIMA


mr Marko Đukanović, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

2. Agregatni modeli podataka